Hostel Folklor, ul. Librowszczyzna 1, 31-030 Kraków | tel. 663 220 245 | Mail: hostelfolklor@gmail.com

Regulamin Hostelu Folklor

 1. Recepcja Hostelu Folklor jest do Państwa dyspozycji i zawsze służy pomocą w godzinach od 8 do 22.
 2. Doba hostelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 i kończy o godzinie 11:00 dnia następnego. W wyjątkowych sytuacjach, w miarę możliwości istnieje możliwość wcześniejszego zameldowania.
 3. W hostelu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz e-papierosów. Dla naszych Gości udostępniamy palarnię znajdującą się na korytarzu.
 4. Uprzejmie prosimy o zamykanie za sobą drzwi do hostelu.
 5. Osoby odwiedzające naszych gości, nie zameldowane w hostelu mogą przebywać na terenie obiektu do godziny 20:00.
 6. Należność za pobyt w hostelu pobierana jest zawsze z góry i nie podlega zwrotowi.
 7. Na rezerwacje dokonane telefonicznie lub za pomoczą poczty elektronicznej pobierany jest zadatek. Brak wpływu zadatku do ustalonego wcześniej dnia jest równoznaczny z anulacją rezerwacji.
 8. Ewentualnej anulacji należy dokonać najpóźniej 7 dni przed planowanym przyjazdem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie, w przeciwnym wypadku zadatek przepada na rzecz Hostelu.
 9. Zwierzęta są mile widziane w naszym hostelu, jednak za ewentualne szkody przez nie wyrządzone odpowiada właściciel.
 10. Chęć przedłużenia pobytu w naszym hostelu, powinna być wcześniej zgłoszona w recepcji.
 11. Hostel nie posiada strzeżonego parkingu i nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy parkowane przy hostelu.
 12. Obsługa hostelu zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług w sytuacji, gdy gość hostelu nie przestrzega niniejszego regulaminu. Dotyczy to w szczególności osób będących pod wpływem alkoholu bądź narkotyków lub łamiących zakaz palenia. Osobom usuwanym z hostelu nie zwracamy pobranych należności.
 13. Gość Hostelu Folklor ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń , powstałe z jego winy, lub osób go odwiedzających.
 14. Gość Hostelu może zostać przyjęty po godzinach pracy recepcji pod warunkiem zgłoszenia tego z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskaniem zgody recepcji.
 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Privacy Preference Center